دریافت کد فعال کننده واژه نامه فانوس
جهت دریافت کد فعال کننده اطلاعات زیر را وارد نمایید.
کد اشتراک و رمز عبور در پکیج نرم افزاری و یا انتهای دفترچه راهنمای  شما درج شده است.
شماره سریال نرم افزار پس از نصب فانوس در قسمت تنظیمات در بخش قفل مشخص است.

    کد اشتراک
    رمز عبور
    شماره سریال نرم افزار
چنانچه نمی توانید آنرا بخوانید،متن عکس بالا را وارد نمایید. اینجا کلیک کنید

  • چنانچه نسخه واژه نامه فانوس شما پایینتر از نسخه 8 است برای ارتقاء نسخه خود با واحد فروش (شماره تلفن 83305) تماس حاصل نمایید.
  • توجه داشته باشید که چنانچه شما یک شماره سریال را برای چندین بار وارد نمایید از میزان اعتبار شما فقط یک بار کاسته خواهد شد. بنابراین هنگامیکه ویندوز خود را برای بار مجدد نصب مینمایید و شماره سریال را برای بار دوم و یا بیشتر دریافت می نمایید از دفعات نصب شما کاسته نخواهد شد.